Om borgerforeningen

Velkommen på Juelsminde Borgerforenings hjemmeside

'Juelsminde Borgerforening har eksisteret siden 1944, så vi fejrede 75 års fødselsdag i 2019'. 

Sådan har det lydt i flere år; men borgerforeningens reelle grundlæggelse fortaber sig faktisk lidt i tågerne, og er lige nu genstand for ihærdige undersøgelser i bestyrelsen. (Se mere her)

-oOo-

I starten var borgerforeningen og turistforeningen én forening, men blev i 1984 splittet op i to selvstændige foreninger. Juelsminde Turistforening eksisterer stadig; men synes ikke p.t. at have nogen aktiviteter. Juelsminde Turistbureau blev nedlagt i 2020. Turistaktiviteterne varetages nu af Destination Kystlandet.


Foreningens formål beskrives i borgerforeningens vedtægter, som:  I dag har Borgerforeningen omkring 300 medlemmer, og i bestyrelsen gør vi vort bedste for at gøre foreningen synlig i byen,  dels med arrangementer for vore medlemmer, gratis fastelavnsfest og jule-arrangement på Brøndums Torv for byens børn og familier, dels ved at bidrage med økonomisk støtte til forskellige arrangementer i byen. Desuden uddeler vi hvert år prisen ”Årets Juelsminde Borger” (se separat side).

Foreningens indtægter kommer dels fra medlems kontingentet; men især fra Juelsminde Havnefest, hvert år i uge 28, hvor borger-foreningen afholder bankospil (i 2024 var der omkring 600 glade bankospillere i det store telt, og ikke en tom plads i syne), samt fra indtægter ved bestyrelsens frivillige arbejde med renholdelse af toiletter og affalds-tømning, samme sted.


Nyeste: Juelsminde Havnefest.