Sønderborg Revyen

Den 0.9 . 06 . 2023  Kører Bussen fra Busholdepladsen  ved Camping pladsen  kl. 15.00.

Turen går til Bov Kro hvor vi skal have noget at spise, og derefter til Sønderborg hvor revyen starter kl. 20.00.


Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:

At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.