Tina Vind Trabjerg

Årets Borger i Juelsminde 2021 - Tina Vind Trabjerg - fik overrakt diplom og den flotte statuette "Juliane". Statuetten er kreeret til Borgerforeningen af Marie Würtz, Pottemageren I Juelsminde.

Overrækkelsen fandt sted i forbindelse med Borgerforeningens arrangement "Søndagsmiddag" i Juelsminde Hallerne.

Formand Erik Arp fremhævede Tina, som en ildsjæl, der gør meget for byen i kraft af sin involvering i Handelsstandsforeningen, Visionsrådet, Juelsminde Legeparks venner og nu sidst organiseringen af hjælpen til de ukrainske flygtninge. Se tidligere opslag og omtale i avisen fra da vi meddelte, at Tina var kåret som Årets Borger.

Tina takkede mange gange, og fremhævede alle de mange andre i bestyrelserne, som også yder en stor indsats. "Jeg er jo bare en af dem. Men jeg er meget rørt over, at man har peget på mig". sagde Tina.

Bestyrelsen


Tina Vind Trabjerg

Årets Borger i Juelsminde 2021


Juelsminde Havnefest og Kræmmermarked.

Vi kommer igen i 2022

Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:

At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.