Juelsminde Havnefest og Kræmmermarked.

Vi kommer igen i 2022


Generalforsamling

Den 24 August 2021 Generalforsamling Kl. 19,00 på Hotel Juelsminde strand


Nyhedsbrev

Bestyrelsen vil gerne ønske alle vore medlemmer et godt og Corona frit nytår. Som situationen

er lige nu, har vi været nødt til at annullere søndagsmiddagen og også fastelavnsfesten for

børnene. Fremadrettet håber vi på at kunne afholde generalforsamling en gang i marts eller

april måned. Vi håber, i stadig vil være medlem på trods af manglende arrangementer, Vi

lover, at vi kommer stærkt tilbage, når mulighederne kommer.

Hilsen fra bestyrelsen.

Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:

At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.