Fastelavnsfesten                                                Over 120 fantasifuldt udklædte børn slog deres folder med tøndeslagning og fuld fart på forhindringsbanen. Det må være tæt på at alle børn i byen var samlet på én gang!  Katte -dronning og -konge, samt bedst udklædte blev fundet i 3 aldersgrupper  (ja, i gamle dage slog vi KATTEN af tønden….). Mange tak til Klakring-IF for at opstille gymnastik redskaberne til den fine forhindringsbane.

Vi var rigtig mange i år – også forældre og bedsteforældre. Ja, cafeteriet måtte i hast varme nogle flere fastelavnsboller. Det er en fornøjelse med så stor tilslutning. Arrangementet var gratis, hvilket er muligt takket være  Borgerforeningens medlemmer. Medlemskab koster kun 150 kr. for en husstand.


Juelsminde Borgerforening inviterer til

SØNDAGSMIDDAG i Juelsmindehallernes Cafeteria, søndag den

5. marts 2023 kl. 12.00 


Hvor vi kårer årets borger .

Pris for middag incl. 1 genstand er kr. 150,- pr. kuvert.

Betaling ved tilmelding til vores konto i Vestjysk Bank – 8133 3347834.

Tilmeldingen  på tlf. 91 81 99 07 

Sidste frist for tilmelding er den 28. Februar.

Begrænset deltagerantal, så tilmelding sker efter princippet ”Først til mølle”.

 


Tilmelding til Generalforsamling 

Onsdag den 15. marts 2023 kl.19.00

 afholder vi generalforsamling på 

Hotel Juelsminde Strand

Dagsorden ifølge lovene.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes på mail til:

erikarp9@gmail.com – senest 14 dage før.

Af hensyn til et mindre traktement er tilmelding nødvendig på tlf. 9181 9907


Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:

At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.