Sådan så vores juletræ ud i 2022 med julepynt fra børnehaven og sfoen

tak til børnehaven og sfoen for julepynt.

Den 05 Marts 2023 Søndags-middag Kl. 12,00 i Juelsminde Halle

Den 15 Marts 2023 Generalforsamling Kl. 19,00 på Hotel Juelsminde strand


Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:

At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.