Bustur / REGAN VEST
for medlemmer

Borgerforeningen arrangerer bustur til koldkrigs atombunkeren REGAN VEST ved Rebild.

Torsdag den 24. oktober 2024.

Mere information følger snart her (efter havnefesten), og der udsendes information til alle medlemmer.

Du kan allerede nu reservere billetter til turen. Send en email til juelsmindeborgerforening@gmail.com med navn og antal billetter, der ønskes. Reservationen er ikke købs betinget og kan annulleres senere. Men det vil gøre det lettere for os at planlægge turen, hvis vi har et godt indtryk af interessen for den, i god tid før billetterne skal betales. Vi kunne kun få 50 billetter, så det sætter en naturlig begrænsning for antal deltagere.

Der vil kunne bestilles sandwiche og burgere, som kan nydes i Udstillings- og Cafe-bygningen, når man er færdig med rundvisningen, der tager ca. to timer. Man deles op i op til fem hold a 10 personer, med femten minutters mellemrum, startende kl. 12:00.  Alle har således påbegyndt rundvisningen kl. 13:00. Vi forventer busafgang fra Juelsminde ca. kl. 9:00.

Regan Vest oplyser, at der  ikke er adgang for gangbesværede, rollator- eller kørestols-brugere.

Indgangen til bunkeren 60 meter under jorden
Situationsrummet

Monarkens faciliteter

Fotos: Lars Horn for Nordjyske Museer (Arkivfotos Forsvarets Bygningstjeneste). Gengives her med tilladelse fra Nordjyske Museer.

Udstilling- og cafebygning

Ingen går uberørt fra et besøg i koldkrigsbunkeren REGAN Vest. At træde ind i anlægget er på mange måder som at træde ind i selve den kolde krig. Tidens frygt for en altødelæggende atomkrig træder frem alle steder og kryber langsomt ind under huden. Men samtidig er REGAN Vest med sin autentiske indretning også en tidslomme, der fører den besøgende tilbage til 1960’ernes designklassikere og farver.

Den halvanden time lange rundvisning fører forbi alle anlæggets vigtigste rum og funktioner. Stemningen er sat fra det øjeblik, man kommer ind i den særprægede ribbede indgangstunnel, hvis udformning var en del af atombeskyttelsen. Og alvoren bliver yderligere understreget, når man – 60 meter under jorden – kommer ind til selve krydspunktet med sluse, tonstunge trykdøre og dieselgeneratorer, der skulle forsyne anlægget med strøm.

Herfra fortsætter turen ind i selve det sikrede anlæg. Efter et besøg ved indre vagt, gøres der holdt i udenrigsministeriets møderum, hvor der fortælles om stedets bemanding. En del af de folk, der skulle gå med i REGAN Vest, var et teknisk personel, som skulle sørge for at få anlægget og hverdagen omkring regeringen til at fungere. Netop den gruppes opgaver er i fokus, når turen går forbi kommunikationsafdeling og lægevagt.

Det politiske arbejde er i centrum, når rundvisningen fører gennem forsvarsministeriets gang og ind til regeringens situationsrum. Her fortælles om de planer, man havde for at redde landet gennem en krig, om trusselsscenarierne og om, hvorfor netop REGAN Vest blev valgt som demokratiets sidste bastion. Næste stop på turen er regentens rum og fortællingen om regentens rolle ved en indflytning.

Tilbage i centralgangen vises ringenes særlige atomsikrede hulrumskonstruktion, inden der fortsættes ud bagerst i anlægget til luftindtaget og ventilationen. Her sættes der dels spot på REGAN Vests evne til at rense luften for krigsgasser og radioaktivitet, og dels på indsugningsskakternes rolle som nødudgange.

Turens sidste del kredser om hverdagen og de dagligdags gøremål. Om soverummene og ”den varme sengs princip”, om køkken, mad og lagre og om muligheden for i dagligstuen at holde fri, se TV, spille et spil eller læse en bog. Turen slutter i cafeteriaet, hvor anlæggets beboere kunne nyde sin mad til synet af en smuk forårsskov og lyden af fuglefløjt – begge dele i form af vægtapeter og kassettebånd.

-oOo-

I de nye udstillinger i Koldkrigsmuseet REGAN Vest kommer publikum tæt på danskernes hverdag under den kolde krig. Udstillingerne er bygget op som øer, man kan besøge uafhængigt af hinanden. De omhandler blandt andet atomkraft og frygten for atomkrig, det civile beredskab og den skjulte planlægning under den kolde krig samt information om bunkerens helt specielle konstruktion. Udstillingen indledes med et hurtigt overblik over de internationale begivenheder, der formede den kolde krig.

Den nye atomteknologi skabte både håb og frygt. På den ene side så man en uudtømmelig og billig energikilde til gavn for hele verdens befolkning. På den anden så man en teknologi, der kunne bruges til at skabe altødelæggende våben.

Det skabte spændinger mellem øst og vest i den store verden, og det skabte politiske spændinger internt i Danmark. Var man for eller imod Danmarks engagement i den militære alliance NATO? Litteratur, kunst og musik – alt fik politisk betydning, og det kunne fra begge sider synes svært af udtrykke nuancerede holdninger i den stærkt polariserede debat.

Truslen om en atomkrig blev taget meget alvorligt verden over – også i Danmark, hvilket opførelsen af REGAN Vest blandt andet vidner om. Men der foregik meget mere planlægning i det skjulte. Der findes eksempelvis lister over, hvilke biler og boliger, myndigheder kunne inddrage i tilfælde af krig, og landet over blev skjulte lagre fyldt med udstyr, der skulle hjælpe befolkningen gennem en krig.

Koldkrigsbunkeren har en helt speciel konstruktion – blandt andet er store dele udformet efter NATO’s forskrifter og anbefalinger til atomsikrede regeringsbunkere.

Udstillingerne rummer også en koldkrigsbiograf med små film og reportager, der kører i loop.

Mere information på Regan Vests hjemmeside.

'Hvis krigen kommer...'

”Faren for krig er ikke udryddet”. Sådan indledte statsminister Viggo Kampmann sin tekst i folderen 'Hvis krigen kommer', der blev husstandsomdelt i hele Danmark i 1962. 

Folderen informerede befolkningen om, hvordan man skulle forholde sig i tilfælde af en atomkrig – herunder anvisninger på, hvordan man kunne indrette private beskyttelsesrum.

Folderen, Regan Vest, og beredskabsstyrelsens nylige opfordring til at skaffe sig forråd til at klare sig selv i mindst 3 dage, sætter tingene i relief, og et besøg i Regan Vest vil nok, for de der læste folderen i 1962, bringe mange minder tilbage. Nu, desværre, mere relevante end for blot få år siden.

Du kan (gen)-se folderen her.