Legater

Juelsminde Borgerforenings bestyrelse kan beslutte at uddele et beløb som legat, til et formål, eller person, den finder værdig dertil.

Enhver person i Juelsminde Borgerforenings område, uanset medlemskab af Juelsminde Borgerforening, kan, på et hvilket som helst tidspunkt på året, indsende en begrundet ansøgning, om at modtage et legat til et klart defineret formål. (Send din ansøgning via e-mail til bestyrelsesformanden).

Der er ikke nogen umiddelbart beløbsgrænse eller krav om et specifikt formål for et legat, blot skal ansøgningen tydeligt angive formålet, som legatet ønskes benyttet til, og hvorfor. Bestyrelsen alene kan træffe afgørelse om at uddele hele beløbet, eller en del af det ansøgte beløb, eller afslå en sådan ansøgning. Selv om en ansøgning afslås af bestyrelsen, kan der godt ansøges igen ved senere lejligheder.

Juelsminde Borgerforening gav tidligere Legater til:

Stjernecafeen  5000,00 kr.    

Sct. Hans 5000,00 kr. 

Juelsminde Run 10 Gavekort a 350,00 kr.

Juelsminde Pigegarde 15.000,00 kr.  

Juelsminde Naturlegeplads 15.000,00 kr.

Juelsminde Visionsråd 10.000,00 kr. (årligt)