Formandens Beretning

Fra generalforsamlingen afholdt på Hotel Juelsminde strand.

    Borgerforeningens generalforsamling.                            15.03.  2023

  

   Dagsorden.

 

1.      Valg af dirigent                                             Bent Lauresen

 

2.      Formandens beretning                                Henning Skødt

 

3.      Aflæggelse af regnskab                              Karna Tornblad Jensen

 

4.      Valg af bestyrelse og suppleanter

 

På valg er: Tove Benfeldt Jensen,

                 Jens Mortensen.

                 begge ønsker genvalg.

              

                 Erik Arp Christensen

                 Calle West.

                 Begge ønsker ikke genvalg

 

         Der mangler 2 Bestyrelses Medlemmer.

  

              Jan Nymand 

  

         Jette Danielsen Thorborg

  

         Stiller op til Bestyrelsen, hvis ikke der er andre der vil

    

   Jette Danielsen Thorborg og Jan Nymand blev  valgt til bestyrelsen    

             

              Suppleanter:  Ulla Schrøder ønsker genvalg,  Bente Rode blev valgt

             

 

5.      Valg af Bilagskontrollanter/ Revisorer:

 

    Rie Jensen og Freddy Frederiksen.

           Begge ønsker genvalg

 

 

   6. Indkomne forslag fra medlemmerne. ingen

 

    7.    Kontingent ændring fra 150 kr. til

           

           125 kr. for enlige og 200 kr. for husstand  

  

    8     Evt.

 

 Formandens Beretning.  2023                                                                                

 

Den 19 februar 2023 var der Fastelavnsfest i Juelsminde hallen.

Børene fik sodavand juice fastelavnsboller og slikposer

De voksne fik Kaffe og Fastelavnsboller

og Børene hygger sig på hoppepuder

Der var mange mødt op ca. 250 mennesker.

 

 

Den 5 marts 2023 var der Søndagsmiddag.

Torsdag den 16.02 – 2023 var vi ude ved vinterbaderne for at overraske og fortælle Karl Ole Knudsen

At han var kåret til årets Borger han blev tydeligt overrasket.

Han fik en buket blomster og en flaske enkelt.

Og da vi have Søndagsmiddagen 5 marts ønskede vi Karl Ole tillykke som årets Borger, med en statuette.

 

 

Lige til en orientering.

 

Kræmmermarked er blevet nedlagt, på grund af omrokering på pladsen,

Og kommer ikke i gang igen.

 

 Men vi har fået nogle jobs på havefesten i stedet,

som vi også gerne vil have nogle frivillige til at hjælpe med.