Henrik Dam Kristensen bor i dag i Grindsted, og han besøger den 

29. oktober Hotel Juelsminde Strand, hvor han vil fortælle løst og fast om sit liv:

’Fra Vorbasse til Christiansborg’ Tag med Juelsminde Borgerforening

til foredrag på Hotel Juelsminde Strand,

med Henrik Dam Kristensen

Søndag den 29. oktober, kl 14:00


Det tidligere postbud fra Vorbasse vil fortælle om sit spændende liv fra fødebyen Vorbasse til Christiansborg - krydret med små anekdoter. Henrik Dam Kristensen blev valgt til Folketinget i 1990, og der har han været uafbrudt – dog med en afstikker til EU-Parlamentet fra 2004-2006. Han har også haft en del ministerposter og beklædte stillingen som Folketingets Formand i perioden 2019 – 2022. Han valgte ikke at genopstille ved folketingsvalget i 2022.

 

Dagens program:

 

Kl. 14:00 – Arrangementet starter på hotellet.

                    Kaffebord med Kaffe, the, boller og lagkage, 2 slags skærekage og småkager.

Kl. 15:00 – Henrik Dam Kristensen taler

Ca. Kl. 16:00 – Evt. spørgsmål fra salen.

Pris:               kr. 150,- per person for medlemmer af Borgerforeningen,

Kr. 225,- per person for ikke-medlemmer

Tilmelding er nødvendig.

BETALING via MobilePay 264046 gælder som tilmelding og skal ske senest den 11. oktober.

 

 

BEMÆRK: Du kan stadig nå at tilmelde dig som medlem af Borgerforeningen.
Indbetal blot 50,- på MobilePay 264046 for resten af året for en husstand/enlige, (normalt 150,-/År).
Nye priser fra 1/1-2024: kr. 200,- per husstand/År incl. hjemmeboende børn op til 18 år. Enlige: kr. 125,-/År.

Marker venligst din betaling som enten ’nyt medlem’ eller ’foredrag’.Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:

At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.