Den 13 August 2022 Bustur til Bakken ( Revyen )

Billetterne bliver udleveret i Bussen.

Bussen køre fra busholdepladsen ved Campingpladsen kl. 9,00 .

Vi holder en kort pause mår vi er kommet over Storebælt, hvor vi får et rundstyk og en kop kaffe.

Derefter går turen til bakken hvor vi spiser frokost i brædder hytten kl 13.00.

Revyen starter kl. 18,00 og når den er færdig, er det med at komme ud til bussen så hurtig det kan lade sig gøre

da chaufføren skal være hjemme igen inden midnat på grund af køre hviletid.Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:

At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.