2021 fik vi igen hentet juletræ leveret og sat op

af Per Vognmand en stor tak for det.

Juelsminde Havnefest og Kræmmermarked.

Vi kommer igen i 2022
Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:

At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.