Sådan betaler du til Borgerforeningen

Det årlige medlemskontingent for Juelsminde Borgerforening, er:


Enkeltpersoner: 125,- kr. (Reelt enlige eller et enkelt medlem af familie)

Familie:               200,- kr. (For hele husstanden, incl. hjemmeboende børn under 18 år) 

Som udgangspunkt er der lige nu to måder du kan betale det årlige medlems-kontingent til Juelsminde Borgerforening på.Medlemskontingentet er gyldig for indeværende kalenderår, uanset hvornår det er fysisk betalt. 

Nye kontingent opkrævninger udsendes til medlemmer via email fra December måned. 

Vi beder dig indbetale så hurtigt som muligt og gerne inden udgangen af januar måned - senest marts.


Der arbejdes p.t. på at lave en girokort-71 ordning (hurtig betaling via din netbank). Både bankernes BetalingsService og MobilePay har brugbare løsninger; men de er belagt med gebyrer for foreningen, som vi som udgangspunkt ønsker at holde på et minimum.
Vi melder ud her, og ved e-mail til medlemmerne, når vi kan tilbyde tjenesten.