Årets borger 2023

Årets Borger 2023, blev Inger Baungaard.

Borgerforeningens formand, Henning Skødt, udtalte bl.a.:

 

"Der var i år rigtig mange gode forslag til årets borger 2023, så det var svært at vælge, hvem der skulle have titlen.

 

Bestyrelsen i Juelsminde Borgerforening enedes om at udpege Inger Baungaard til årets borger 2023.

Begrundelsen er, at Inger for ni år siden startede Stjernecafeen i Juelsminde som er for pårørende og deres hjemmeboende demente.
Det drejer sig om tryghed, nærvær og hygge for deltagerne. Hun skaber positiv energi hos de sygdomsramte. 

Nogle gange er der arrangeret udflugter til f.eks.  Palsgaard park, Bisonparken på Fyn eller Brunkulslejerne.

Derudover er Inger flink til at besøge medlemmerne af cafeen, hvis de ikke kan deltage p.g.a. sygdom,
ligesom hun henter dem, der ikke har mulighed for transport til Stjernecafeen.


Inger er altid klar med hjælp og støtte til andre uden tanke for sig selv.

 

Inger er også frivillig i mange foreninger mm. i Juelsminde.
Desuden er hun en god ambassadør for Juelsminde, og har altid Juelsminde brochuren med når hun er udenbys."


Henning overrakte dernæst titlens diplom, samt statuetten Juelianne, der tildeles alle prismodtagere.

Ingers takketale:

Tak til Borgerforeningen

Tak til jer, der har indstillet mig

I skal vide – jeg er rørt og utrolig glad

Men det er ikke bare mig – det er os – Annette, Doris og Therkel i et fantastisk samarbejde og også med hver vores opgaver.

Stjernecafeen står mit hjerte nær og hvorfor:

-          Vi glemmer let, dem der glemmer.

-          Jeg ved lidt om hvad demens drejer sig om.

-          Vi er i cafeen med til at gøre det lidt bedre for de pårørende.

-          Jeg har prøvet, at ingen ville høre på mig.

-          Vi er et team man kan spørge – vi er ikke faglærte, men vi har en livserfaring.

Med ca. 90.000 demente og ca. 400.000 pårørende – stigende og desværre flere og flere unge:

-          Demens er kun nævnt én gang i det nye udspil til en ny ældrereform.

-          Dem der stiller de kritiske spørgsmål er lukket ude – Pia og Enhedslisten?

-          1/3 af de ansatte er ufaglærte og  mange mestrer ikke det danske sprog.

-          Alt for mange nye ansigter hver dag.

-          Kunstig intelligens?

-          Taler på kryds og tværs om løsninger på de problemer mange kommuner og plejehjem står i.

-          Demente borger skal selv bestemme – den tror jeg ikke på.

Der er ingen nemme løsninger og løsninger skabes ikke på kontorerne, men ude i samfundet hvor borgerne lever:

-          Vi skal selv være bevidste  - husk at leve – social samvær, kost og motion hjælper mod demens.

-          Når demensen banker på døren skal vi ikke holde det skjult – få en diagnose – piller kan udsætte.

-          Tag mod al den hjælp i kan få – lad være med at spille helte.

-          Hvis jeres gæster siger – det er da ikke så slemt, så lån den demente ud et par dage.

-          I pårørende skal fortsat have et socialt liv, men i kan ikke løbe fra den situation i er havnet i.

-          I kommer let til at føle ensomhed – jeres kære forsvinder langsomt.

-          Ok at flytte, men flyt ikke væk de omgivelser i lever i.

-          Det er svært at sende sine kære på plejehjem, men I har taget jeres tørn 24-7 – 7 dage om ugen.

De forfærdelige og tragiske historier vi hører har vi heldigvis ikke hørt i vores kommune i mange år.

Demens står højt på kommunens to-do liste og det kræver et stort arbejde hver eneste dag:

-          Ledelse er 1. prioritet – medarbejderne skal have klare beskeder.

-          Dygtige medarbejder følger gode ledere – stabilitet.

-          Medarbejderne får pauser betalt og skal ikke samles væk fra borgerne.

-          Vi har dygtige demenskonsulenter – brug dem.

-          Samarbejde med pårørende – umuligt med mange led – gulvet ved bedst.

-          PENGE – PENGE – PENGE – der er ikke penge nok.