Velkommen hos os

 Næste engagement
 
 Den  9  September:  2017     Tur til Mønsted Kalkminer.
 Vi får en rundvisning i kalkminen, bagefter kører vi til Viborg hvor vi skal ind og se Domkirken,
  når vi har set den er der frokost. 
 
 Hold øje med annonce i uge avisen vedr. tilmelding etc. 

 
                                        
Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:
At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.