Velkommen hos os


Den 23. april blev der holdt et bestyrelsesmøde, hvor Ulla og Hanne meddelte at de trådte ud af bestyrelsen 
Ingerlise  Karna og Calle  er villige til at stille op til valg. Øvrige er ikke på valg.

                                  Generalforsamling.

Vi har besluttet  at indkalde til forsinket generalforsamling for at få det formelle på plads om hvem der er lovligt valgt.  

det bliver tirsdag den 6. oktober i Juelsminde hallens Cafeteria. kl. 19.00

I følge dagsorden skal indkommene foreslag værre indsent 14 dage før generalforsamling.

Sendes til  Erik arp. mail.  erikarp9@gmail.com                 
Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.
Vores formålsparagraf er:
At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.