Velkommen hos os

Generalforsamling
Den 19. marts 2020
kl. 19.00 på Havnen.
Generalforsamlingen er udsat til senere.


                 
Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.
Vores formålsparagraf er:
At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.