Velkommen hos os

 Næste engagement 2018
 Vi er medarrangør af foredrag den 21.marts med Charlotte Bøving.
 Kendt som lægen der flytter ind.

Fastelavn 2018 gik godt, og der var mange forældre og bedsteforældre der havde deres
børn og børnebørn med.
 
 
                                      
Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:
At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.