Velkommen hos os

                               
                                Den 14-11-20  fik vi juletræet sat op  
                                vognmand Per Rasmussen  sponsorerede hentning og  
                                opsætning af træet.
                                Og spejderne satte lys på.

Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.
Vores formålsparagraf er:
At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.