Velkommen hos os


Den 23. april blev der holdt et bestyrelsesmøde, hvor Ulla og Hanne meddelte at de trådte ud af bestyrelsen 
Ingerlise  Karna og Calle  er villige til at stille op til valg. Øvrige er ikke på valg.

                                                    
Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.
Vores formålsparagraf er:
At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.