Velkommen hos os

SØNDAGSMIDDAG
søndag den 16. februar kl. 12.00 
Aquahalden
i forbindelse med middagen skal vi hylde årets
Juelsmindeborger 2019.
Tilmelding nødvendig på grund af traktementet.

Fastelavnsfest
SØNDAG
DEN 23 - FEBRUAR -  2020  Kl.  14.00
i Juelsminde Hallen.
Der vil være tøndeslagning for alle udklædte børn.
Præmier til de bedst udklædte,
samt kåring af kattekonge og kattedronning.
Sodavand og fastelavnsboller til børnene,
og til forældrene vil der være kaffe og fastelavnsboller.

Generalforsamling
Den 19. marts 2020
kl. 19.00 på Havnen.
Tilmelding nødvendig på grund af traktementet.


                 
Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.
Vores formålsparagraf er:
At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.