Velkommen hos os

 Næste engagement 2018

Den  11  Juli  2018  Banko spil i teltet  ( Havnefest )


Fastelavn 2018 gik godt, og der var mange forældre og bedsteforældre der havde deres
børn og børnebørn med. Og her er kattekonge og kattedroning
 
 
                                      
Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.

Vores formålsparagraf er:
At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.