Velkommen hos os‎ > ‎

Formandens Beretning

Formandsberetning for året 2019

2019 var året, hvor Juelsminde Borgerforening fyldte 75 år, og vi havde derfor aftalt at vi godt ville

bruge nogle ekstra penge på arrangementer for vores medlemmer samt legater. Men det vender

jeg alt sammen tilbage til om lidt.

Vi startede endnu en gang året med søndagsmiddag i Aquahallen, hvor vi også skulle kåre årets

borger 2018. Årets borger var denne gang personerne bag Havnemuseet, da vi synes de gør en

meget stor indsats med deres arbejde for museet, men ikke mindst deres arrangementer på

røgepladsen, som samler rigtig mange festglade mennesker 4 gange i løbet af sommeren.

Næste arrangement var vores traditionelle fastelavnsfest i Juelsminde Hallen, hvor der igen var

mødt godt 90 festligt udklædte børn op til tøndeslagning, fastelavnsboller, sodavand og slikposer,

og til de voksne ledsagere var der naturligvis kaffe og fastelavnsboller. Nye deltagere synes altid,

at det er utrolig flot, at vi giver alt det, men vi synes det er en god måde at vise Borgerforeningen

frem for den lidt yngre generation.

Så havde vi generalforsamling her på stedet med ikke mindre end 67 deltagere. Absolut rekord.

Desværre måtte jeg erkende bagefter, at jeg slet ikke kom hjem med nogen form for feed-back på

trods af de mange fremmødte. Det håber jeg vi kan råde bod på i dag, da vi gerne vil høre lidt om,

hvad I kunne tænke jer af fremtidige aktiviteter.

Så kom havnefesten og indtog byen. Vi afviklede som sædvanlig bankospillet med udlodning af

mange fine præmier skænket af byens forretningsdrivende. Og så er det jo som bekendt

Borgerforeningen, der afholder kræmmermarkedet. For første gang i mange år fik vi ros for

udvalget af kræmmere og ikke mindst det nye tiltag med at udleje små stande på 3x3 meter til

private, der gerne vil sælge lidt brugte ting. Det blev rigtig godt modtaget af de besøgende på

kræmmermarkedet, så det er noget vi vil gentage i år igen. Så hvis I har rigeligt med ting liggende

derhjemme, som I ikke længere bruger, så kunne det jo være, at I kunne sælge det, hvis I tegner

jer for en stand til den ringe pris af 100 kr pr. dag. Interesserede kan henvende sig til Henning. Og

husk nu på i den forbindelse – at det er pengene fra kræmmermarkedet der gør, at vi kan lave

vores arrangementer til så konkurrencedygtig en pris – så al støtte i form af standleje er

velkommen.

Den 15. september kunne vi så efter tre års venten komme på den eftertragtede tur til Sprogø. Vi

startede med byrundvisning i Nyborg og derefter bustur rundt på Sprogø og ned under

Storebæltsbroen. Meget interessant tur.


Så blev det tid til vores 75 års jubilæumsfest den 4. oktober på Hotel Juelsminde Strand. Vi havde

en rigtig fin aften, der startede med at Juelsminde Pigegarde spillede for os, hvorefter vi overrakte

dem et legat på 15.000 kr., da jeg under min research til min tale havde fundet ud af, at det i

tidernes morgen var Borgerforeningen der startede og drev pigegarden. Derpå spiste vi en dejlig

middag, og så var der underholdning af nogle medlemmer fra Juelsminde Revyen og Erik

Vestergaard. Vi synes selv at foreningen på den måde blev fejret på passende vis.

Årets sidste opgave var i lighed med tidligere at få fat i et stort juletræ, og få det sat op på torvet

ved Sydbank og så uddele godteposer til børnene, når julemanden kommer sejlende til byen.

Vejret var for en gangs skyld rigtig godt og der var pænt mange børn, så vi fik uddelt mange poser.

Pga af jubilæet havde vi som tidligere nævnt aftalt, at vi godt kunne bruge lidt ekstra penge. Vi gav

som nævnt 15.000 til pigegarden og ved samme lejlighed gav vi også 15.000 til den nye legeplads,

der skal bygges nedenfor hotellet. Derudover har vi givet 5.000 til Stjernecafeen på Birkelund, der

gør et kæmpe arbejde for demente og deres pårørende. Endelig har vi igen givet 15 gavekort a 250

kr. til Juelsminde Run. De bliver udtrukket på startnumrene, så selv den absolut langsomste løber

er med i lodtrækningen. Endelig gav vi igen et bidrag til afvikling af Skt. Hans aften på

Storstranden.

Mht økonomien så kom vi ud af året med et underskud på kr. 18.311 hovedsagelig fordi vi som

ovenfor nævnt valgte at bruge ekstra penge på legater og jubilæumsfest. Vi har dog stadig en solid

kassebeholdning, så vi har heldigvis noget at tage af.Comments