Velkommen hos os

                               
                        I  2021 fik vi 13 nye vedligeholdelsesfrie bænke i Juelsminde by
                        vi syntes det var på tide at udskifte de gamle bænke da de
                        skulde renoveres.


Nyhedsbrev

Bestyrelsen vil gerne ønske alle vore medlemmer et godt og Corona frit nytår. Som situationen 

er lige nu, har vi været nødt til at annullere søndagsmiddagen og også fastelavnsfesten for 

børnene. Fremadrettet håber vi på at kunne afholde generalforsamling en gang i marts eller 

april måned. Vi håber, i stadig vil være medlem på trods af manglende arrangementer, Vi 

lover, at vi kommer stærkt tilbage, når mulighederne kommer.

Hilsen fra bestyrelsen.


Velkommen hos os, vi er en forening der varetager byens og borgernes interesser.
Vores formålsparagraf er:
At virke for godt og frugtbart sammenhold mellem byens borgere bl.a. ved afholdelse af selskabelige sammenkomster.

At yde støtte til almennyttige forhold.